rhy.fi
Tiedotteet

Tiedotteet

 

Jäsentiedote 2/2023

 

Kauden 2023 saaliskiintiöt

Metsäkanalinnut

Asetuksen mukaan, mutta korkeintaan: Teeri 2kpl, Metso 1kpl per jäsen. 

Metsäkauris

Kiintiö 1 kauris/jäsen. Kaadosta AINA ilmoitus Jani Huttuselle (puh. 046 564 1670)

Muille saaliseläimille ei seuran rajoitusta

Kauden 2023 vieraskortit

Sepelkyyhkykortti 50 € (kausi 10.-9.9.)
Sorsakortti 20 €  (kausi 20.8.-9.9.)
Jäniskortti 60 € / kuukausi

Muut riistaeläimet, kertakortti 15 € / vuorokausi 

Vieraskortti ostettava ja ilmoitus tehtävä ennen metsälle menoa. Ilmoitus seuran rahastonhoitajalle: Mikko Räsänen 050 4348398

Vieraskortti on mitätön, jos ilmoitusta ei ole tehty.

Hirvijahti

Hirvimaksu 30€ + 50 € liittymismaksu uusille hirviporukan jäsenille. Viimeinen maksupäivä 21.10.2023

Hirvijahdin aloituspäivä: 28.10.2023

Passitalkoot 14.10.2023, aloitus klo 8.00 majalta.

Koirakokeet

Usin hirvikoe 23.09.2023

Hirvikoeyhdysmies Reijo Vänttinen

Ajokoirayhdysmies Niko Kaasinen

RAUHOITUSALUEET

Palojärven alue rauhoitetaan pienriistan osalta. Alueen rajat ovat:

Kuopiontie – Suurenmäentie - Mykymäentie.

Usinlahti / Rikkavesi rauhoitetaan vesilintujen metsästyksen osalta, rajoina Varislahden osakaskunnan rajat.

Pirttilampi ja Sarvijärvi rauhoitetaan vesialueen osalta.

Pienessä Palojärvessä, Pienessä Usinjärvessä ja Valkeisenlammessa ei ole metsästysoikeutta.

Rauhoitukset eivät koske karhun sekä peto-   / tuhoeläinten metsästystä.

Lisäksi kielletään kaikenlainen metsästys 150 metrin etäisyydeltä kaikesta asutuksesta.

Talkoot

 

 

 

 
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös