rhy.fi
Rauhoitusalueet

Palojärven alue pienriistan osalta, rajoina Kuopiontie - Suurenmäentie – Mykymäentie.

Usinlahti / Rikkavesi, rajoina Varislahden osakaskunnan rajat. Rauhoitus koskee vesilintuja.

Sarvijärvi ja Pirttilampi, rauhoitus ei koske hirvieläimiä.

Pieni Palojärvi, Pieni Usinjärvi ja Valkeisenlampi, ei metsästysoikeutta, vesialueet yksityisomistuksessa.

Kaikki metsästys on kielletty 150 metrin säteellä kaikesta asutuksesta.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös